Tävlingsprodukter


Invarmex tillverkar många olika produkter för tävlingsbassänger som tex startpallar, vändbrätten och en mängd olika lintillbehör

Startpallar

Invarmex tillverkar flera olika typer av startpallar allt från den enklaste med halskyddad plasttopp och fasta höjder 300mm alternativt 400 mm till startpallar med halksyddade rostfri topp som där startpallen höjdanpassas efter bassängen som den skall installeras i.

Stolpar

Invarmex tillverkar olika stolpar för tex tjuvstart eller ryggsim. Dessa är Ø40 och är tillverkade i kvalitet EN 1.4404 samt högglanspolerade. Dessa kan fås i olika längder.

Linbrunnar

Invarmex tillverkar linbrunnar i två olika storlekar Ø300 och Ø400.

Lintillbehör

Invarmex tillverkar linfästen av olika varianter, för ingjutning eller linstolpe som sitter i överloppsrännan, till våra linfästen tillverkar vi också linkrokar.

Vändbrätten

För rostfria bassänger eller en bassäng med vattenyta som ligger i nivå med omkringliggande golv så tillverkar Invarmex vändbrätten som passar till Invarmex golvfästen. Vändbrättena är tillverkade i rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404 och är försedda med fästen för Invarmex linkrokar.

5345343434322434353453454345345