Jalusi och luftridå


För utsimmningskanaler till utomhusbassänger tillverkar Invarmex ett motoriserat låsbart jalusigaller för att förhindra inbrott

Gallret är tätt över vattenytan och perforerat under vattenytan för att medge vattencirkulation. Under badets öppettider när jalusigallret är upprullat finns en luftridå bestående av transparanta plastremsor för att förhindra drag genom insimningskanalen.

534534345