Höj- och sänkbart golv


Ett utmärkt sätt att kunna utnyttja bassängen som simbassäng för vuxensimning och som barnbassäng är att utrusta den med en höj-/sänkbar botten

Invarmex höj-/sänkbara botten FLOREX kan installeras i både kaklade betongbassänger och i rostfria bassänger.

Konstruktionen består av:

  • Överloppsrännor på båda långsidorna eller på samtliga fyra sidorna
  • Överloppsgaller
  • Mekanikpaket Lyft
  • Golvpaket av pyramidpräglade rostfria plankor
  • I simhallen monterat el-automatskåp med nödstopp och programmerbar dator för kontroll av vatten djup.
  • På väggen i badhallen monterad digital tavla visande växelvis aktuellt djup och aktuellt klockslag.
  • Parallellogramtrappa anpassad till det förändrade djupet. Försett med handledare på båda sidorna samt insimningsskydd.
  • Övningsräcke på valfri sida eller sidor av bassängen
423234243423432423