Bassängöverdrag och upprullningar


För energibesparing är ett bassängöverdrag effektivaste lösningen

Invarmex säljer manuella och motoriserade överdrag av lameller eller skumplast med slutna celler. De motoriserade kan fås med antingen nyckelströmbrytare eller radiostyrda. Beroende på bassängen kan bassängupprullningen placeras på bassängkanten, i taket, inbyggda i bassängväggen eller i botten.

Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda er.

324423423 654645645