Temporära


Första temporära VM-bassängen tillverkad av Invarmex

År 1997 tillverkade och uppförde Invarmex den första temporära VM-bassängen på Scandinavium i Göteborg. Bassängen monterades på endast 72 timmar och revs efter tävlingen. Vi har givetvis fortsatt att jobba med dessa temporära bassänger. Behovet styrs av kunden – vi löser problemen. Även vattenreningen är temporär. Den är byggd i en 40 fots container som innehåller utjämningstank, pumpar, filter, el-värmare, automatisk analys och doseringsutrustning samt el-skåp.

Invarmex temporära vattenrening kan tillfälligt dockas vid sidan av befintlig vattenrening vid t.ex. vid ombyggnad av denna. På detta viset behöver badet inte stängas av vid en större renovering av befintlig vattenrening.

Bassängerna är tillverkad i moduler 12,5m, 15,5m och 25,5m bredd och 25 eller 50m längd alla med 2m djup.

Referensobjekt

  • Scandinavium, Göteborg
  • Nacka, Stockholm
  • Hong Kong
  • Riga
  • Wien
  • Oslo
  • Hamburg