Glas


Unika bassänger

När en arkitekt bestämt sig för en unik bassäng, exempelvis fritt hängande 60 meter ovan mark utanför en huskropp och med väggar och golv av glas – då är Invarmex rätt partner att förverkliga detta! 2013 fullföljde vi världens första exempel på Gothia Towers Hotel i Göteborg.

Utvändiga ”balkongbassänger” med en vägg och/eller golv av glas är en annan variant på denna typ.

Vill man ha en rooftop-pool med utsikt över t.ex. Oslofjorden försedd med glasväggar, invisible/transparent överloppsränna, så ordnar Invarmex även detta.

657657623423423